Higiena rąk jest bardzo ważna ponieważ pozwla nam wyeliminować ryzko przenoszenia bakteri oraz chorób.